TALANTUL ÎN NEGOȚ

Ce este “Talantul în negoţ”

Talantul în negoț este un concurs biblic care se desfășoară la nivel internațional și care are două secțiuni:

  • Concurs clasic, sub formă de test grilă, împărțit pe diferite categorii de vârstă;
  • Memorarea Scripturii și recitarea a două, trei capitole din Biblie in fața unei comisii de evaluatori.

Atât concursul clasic cât și cel de memorare se dau în aceiași dată programată.

Scopul concursului

  • Implementarea în inimile copiilor dorința de citire, studiere și aprofundare a Cuvântului lui Dumnezeu;
  • Formarea în cadrul familiei a unei legături între copii şi părinţi care să fie concentrată direct și într-un mod exclusiv pe studierea Cuvântului lui Dumnezeu
  • Împlinirea datoriei de părinte așa cum spune și psalmistul în: Psalmul 78:3-4,7

 

Istoric

În anul 2012 în biserica noastră a pornit Concursul biblic Talantul în negoţ.

După multe schimbări care au avut loc pe parcursul acestor ani, iată-ne la a patra ediţie, plini de dorinţa de a învăţa Cuvântul, motivaţi de importanţa şi autoritatea Cuvântului în viaţa noastră.

 

Motivație

Motto-ul acestui concurs are la bază versetul din Psalmul 119:11

“Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”

Cel care doreşte să păcătuim împotriva lui Dumnezeu este diavolul. El ştie că atunci când cineva are cuvântul lui Dumnezeu în inimă şi în viaţă, va fi ca o sabie împotriva lui. (Efeseni 6:17).

Însă când folosim cuvântul lui Dumnezeu, diavolul va fugi de la noi (Iacov 4:7).

 

 

 

Responsabil de această lucrare:  fratele Dorin Cirstean.