Lauda prin muzică nu se află la periferia planului lui Dumnezeu. În închinarea la Templu 4.000 de leviţi aveau sarcina de a-L lăuda pe Dumnezeu cu instrumente (1 Cronici 23:5) şi alţi 288 cântau cu vocile lor (1 Cronici 25:7). Amploarea acestei lucrări demonstrează accentul pe care Tatăl îl pune pe laudă.

Cartea Psalmilor ne oferă principii şi exemple clare ale viziunii pe care împăratul David a avut-o cu privire la cântarea plăcută lui Dumnezeu. În Psalmul 69:30-31 psalmistul inspirat a scris: „Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări, şi prin laude îl voi preamări.’’ Minimalizând lauda, fie acordându-i o mică parte în program, fie printr- o pregătire superficială ne îndepărtăm de standardul biblic. Închinarea este primordială.

Darlene Zschech spunea:

’’Lauda trece dincolo de graniţele talentului şi ale abilităţilor chiar invadează iadul şi emoţionează cerul! Când îl lăudăm pe Dumnezeu trebuie să vedem dincolo de note, forme sau tehnici. Lauda ne-a fost dată ca armă în vreme de război sau ca o pătură caldă într-o noapte rece. Lauda este o modalitate supranaturală de a exprima mulţumirile noastre Dumnezeului nostru, veşnic plin de dragoste.’’

COR MIXT

Biserica Speranța a fost și este binecuvântată de Dumnezeu cu oameni dedicaţi pentru slujire prin diferite lucrări dar mai ales pe latura muzicală. Un rol important pe plan muzical îl are corul mixt. Cu timpul cântările corului au avut un impact deosebit în viața spirituală a membrilor bisericii şi nu numai. Astfel, astăzi ne bucurăm de cei peste 85 de corişti care duminică de duminică sunt angrenaţi în slujire și aduc laude Domnului!

În calitate de dirijor, mulţumesc Domnului pentru că m-a binecuvântat cu oameni cu care să lucrez pe plan muzical la un nivel cât se poate de ridicat în limita pregătirii noastre şi care bineînţeles au o viaţă spirituală aproape de Domnul.

Prin lucrarea corului dorim ca Dumnezeu să lucreze la inimile ascultătorilor şi prin cântările noastre aceștea să fie atinşi de Duhul Sfânt, să vadă măreția Domunului și să plece schimbaţi, pentru că s-au întâlnit cu Împăratul împăraților.

ORCHESTRA

Dacă ne uităm in Scriptură, forma în închinare a fost diversă în:

  • varietatea de instrumente: Harpă (Apocalipsa 5:8), instrumente cu coarde (Habacuc 3:19), trompete, chimvale zângănitoare, lire (1 Cronici 5:28-29), caval (Psalmul 150:4), chimvale sunătoare (Psalmul 150:5), toba şi harpa (Psalmul 149:3), trâmbiţe şi sunete din corn (Psalmul 98:6)
  • varietatea de volum şi sunete: Tare ca sunetul unor ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, ca sunetul harpei (Apocalipsa 5:9, 14:2), voci acompaniate de instrumente (2 Cronici 5:12-13), dar şi ca un susur blând (1 Împăraţi 19:12).

Bineînţeles că lista poate continua. Referitor la această poruncă, pe care ne-a lasat-o Domnul nostru ca sa-L lăudăm (Psalmul 81:4) biserica Speranţa a înţeles chemarea Domnului şi s-a implicat investind în instrumente, ore de muzică pentru copiii bisericii. Astfel a luat fiinţă orchestra.

Mulţumim Domnului pentru iniţiativa conducerii bisericii de a forma orchestra cu ani în urmă. De atunci generaţiile s-au schimbat şi astăzi avem două orchestre:

  • Orchestra (mică) în număr de 25 de adolescenţi şi nu numai. Ei sunt în formare şi se pregătesc pentru a promova muzica vârstei lor.
  • Orchestra (mare) este formată din 40 tineri şi căsătoriţi. Varietatea de instrumentevrem să se ridice la cote biblice!  Ca  structură muzicală,  am optat pentru un aranjament classic cu mici influenţe moderne în funcţie de repertoriu.

Dorința noastră este de a-L lăuda pe Domnul cu ’’tot ce are suflare…’ ’ pentru că numai El merită! Prin aranjamente muzicale bine organizate şi orchestrate de diverşi compozitori creştini contemporani, dorim ca biserica să fie zidită prin Duhul Sfânt. Pentru aceasta, în fiecare duminică la programul de dimineaţă orchestra slujeşte Domnului prin cântare.

Chiar dacă nu suntem o orchestră de profesionişti, dorinţa noastră este de a-I aduce laude Domnului nostru la un nivel muzical cât putem noi de ridicat, pentru că El merită tot ce e mai bun şi de calitate!

FANFARA

Muzica este o parte integrantă a vieţii noastre, având şi în biserică un rol foarte important. De multe ori o cântare are un impact mai puternic asupra unei persoane, decât o predică. Psalmul 69:31 spune : „Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări, şi prin laude Îl voi preamări ’’ Fanfara bisericii Speranţa este compusă din tineri dornici şi motivaţi să-I cânte laude lui Dumnezeu.

Chiar dacă nu suntem profesionişti, tindem spre perfecţiune. Dumnezeu merită tot ce e mai bun de la noi. Scopul nostru este acela de a-L lăuda pe Dumnezeu şi de a ne pregăti pentru marea sărbătoare, care va fi în cer, unde vom cânta şi noi în cinstea Mielului!

WORSHIP

Cântarea în comun, este un mod de închinare pe care Domnul îl așteaptă de la noi.Unindu-ne în cântare, toată biserica, facem ca întâlnirea noastră să fie un ’’colț de Rai…’’.Pentru aceasta, avem două grupuri muzicale prin care biserica este motivată în cântare la fiecare serviciu divin. Repertoriul de cântări comune al bisericii este cel cu care am crescut majoritatea dintre noi, credincioşii, în bisericile penticostale din România, încercând astfel să păstrăm unitatea bisericii și la nivel de cântare.Ocazional adăugăm cântări noi pentru a improspăta repertoriul şi credem că şi prin aceasta, relațiile dintre generații se consolidează, astfel, împlinind Cuvântul Domnului care spune:

„Cântați Domnului o cântare nouă! Cântați Domnului toți locuitorii pământului! Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui!” (Psalmul 96)