18 Candidaţi şi-au declarat credinţa în Domnul Isus, in faţa mulţimii de martori văzuţi şi nevăzuţi