4 October, 2019

events

Mars pentru Isus

Trăim într-o societate afectată tot mai prfound de secularism și ideologii păgâne. Observăm o îndepărtare tot mai adâncă de valorile creștine, cele care au contribuit esențial la bazele culturii și civilizației europene așa cum o cunoaștem dintodeauna. Virtuțile tradiționale sunt desconsiderate și se promovează intens păcatul și imoralitatea sub diverse forme, în numele corectidinii politice și a toleranței.
În același timp, viața noastră este invadată de știri catastrofale precum schimbări climatice irevesibile, crize financiare, amenințări la adresa păcii mondiale, atacuri teroriste, foamete și decadență morală.
În acest context nu e de mirare că mulți oameni din jurul nostru se confruntă cu sentimente de singurătate, neputință, întuneric lăuntric, gânduri depresive și mai ales o lipsă acută de speranță pentru viitor.
Biserica lui Dumnezeu este chemată să răspândească în jur lumina, adevărul și speranța. Iar aceste trei lucruri fundamentale le găsim pe deplin în Domnul Isus, Mântuitorul nostru care cheamă oamenii la Sine spunând: “Eu sunt lumina lumii. Cel ce Mă urmează pe Mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12).
Este datoria și onoarea ce ni se cuvine să promovăm lumina, speranța și adevărul în Domnul Isus în orașul nostru, iar în acest scop, Biserica Speranța, alături de alte biserici din Linz organizează un Marș pentru Isus în centrul orașului. Vom porni in Vineri, 4 Octombrie 2019, de la ora 14.45 din Linz Volksgarten (Blumauerplatz) împreună cu fanfara Bisericii Speranța în marș spre Hauptlatz.Toatâ Biserica este invitată să participe. Împreună vom fi o voce a speraței și a mântuirii pentru orașul Linz. Steagul nostru este Isus, lumina lumii. El este singurul care poate să aducă lumină în întunericul lumii. Fii și tu un mesager al lui Isus, un mesager al speranței și al luminii! Vino cu noi!

04 Oct 14:45
  • Location:
  • Linz Volksgarten