Duminică, 19 Februarie, la serviciul divin de dimineață va avea loc darea de seamă, raportul anual al conducerii Bisericii Speranța pentru anul 2017.

La această lucrare sunt invitați să participe toți membrii bisericii.